Lê, T. L. A., T. T. H. Trần, M. T. Lê, T. H. Nguyễn, và A. D. Đoàn. “Nghiên cứu thực trạng sử dụng Surfactant Trong điều trị hội chứng Suy Hô hấp ở Trẻ Sơ Sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương ”. Tạp Chí Phụ sản, Vol 20, số p.h 1, Tháng Sáu 2022, tr 30-35, doi:10.46755/vjog.2022.1.1281.