Trần, T. L., T. T. H. Trần, và M. T. Nguyễn. “Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân Có kết Quả Tế bào âm đạo – cổ tử Cung LSIL khám tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương”. Tạp Chí Phụ sản, Vol 19, số p.h 4, Tháng Ba 2022, tr 35-40, doi:10.46755/vjog.2021.4.1280.