Lê, T. T. M., Đắc N. Nguyễn, T. N. Q. Trần, và M. T. Lê. “Nghiên cứu ảnh hưởng hội chứng chuyển hóa ở Nam giới cặp vợ chồng Vô Sinh Và kết Quả thụ Tinh nhân tạo”. Tạp Chí Phụ sản, Vol 19, số p.h 3, Tháng Giêng 2022, tr 48-56, doi:10.46755/vjog.2021.3.1252.