Châu, K. T., S. P. Lê, N. C. Phạm, V. T. Đặng, và T. T. M. Ngô. “Báo cáo một trường hợp hiếm gặp Trên lâm sàng: Ung Thư Nguyên bào nuôi Thai nghén Di căn ở cổ tử Cung”. Tạp Chí Phụ sản, Vol 20, số p.h 1, Tháng Sáu 2022, tr 60-66, doi:10.46755/vjog.2022.1.1246.