Lý, Đại L., T. N. M. Trần, N. A. V. Hồ, và M. T. Hồ. “Những cập nhật Trong điều trị rối loạn chuyển hóa – nội tiết Trên phụ nữ hội chứng buồng trứng đa Nang”. Tạp Chí Phụ sản, Vol 19, số p.h 2, Tháng Mười 2021, tr 22-26, doi:10.46755/vjog.2021.2.1198.