[1]
Đình P. T. Nguyễn, T. M. H. Hoàng, và T. K. H. Dương, “Khảo sát tình trạng rối loạn niệu dục ở phụ nữ mãn kinh huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng ”, TC Phụ sản, vol 21, số p.h 4-5, tr 82-87, tháng 11 2023.