[1]
K. T. Lê, D. T. Pham, N. A. V. Hồ, C. T. Bùi, V. H. Nguyễn, và T. N. L. Vương, “Mối tương quan giữa khoảng thời gian chờ từ phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt đốt polyp đến khi bắt đầu chuẩn bị nội mạc tử cung chuyển phôi trữ và tỷ lệ thai diễn tiến sau chuyển phôi trữ ”, TC Phụ sản, vol 21, số p.h 3, tr 67-73, tháng 9 2023.