[1]
X. C. Nguyễn, “Khảo sát giá trị các phương pháp ước lượng cân nặng thai nhi đủ tháng”, TC Phụ sản, vol 21, số p.h 3, tr 28-34, tháng 9 2023.