[1]
T. N. N. Huỳnh và T. T. N. Nguyễn, “Nghiên cứu một số yếu tố liên quan và kết cục thai kì ở những thai phụ có thai to tại Khoa Phụ sản Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế”, TC Phụ sản, vol 21, số p.h 3, tr 50-59, tháng 9 2023.