[1]
D. T. Trần, M. Đạt Hồ, P. T. Lê, và C. L. Nguyễn, “Đánh giá tình trạng chảy máu bất thường từ tử cung dựa vào biểu đồ PBAC ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và các yếu tố liên quan ”, TC Phụ sản, vol 21, số p.h 3, tr 60-66, tháng 9 2023.