[1]
M. H. Nguyễn, C. C. Lê, và T. H. Nguyễn, “Đặc điểm và kết cục thai kỳ của thai phụ nhiễm COVID-19 nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai trong đại dịch COVID-19”, TC Phụ sản, vol 21, số p.h 3, tr 35-42, tháng 9 2023.