[1]
A. L. Đặng, T. T. H. Trần, và T. K. C. Nguyễn, “Can thiệp nút động mạch tử cung có chọn lọc trong điều trị thông nối động tĩnh mạch trong cơ tử cung: báo cáo loạt ca”, TC Phụ sản, vol 20, số p.h 3, tr 141-145, tháng 10 2022.