[1]
T. H. T. Đặng, T. T. T. Đoàn, T. H. P. Nguyễn, T. N. Chu, C. M. Phạm, và Đức H. Nguyễn, “Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị chửa ngoài tử cung phối hợp chửa trong buồng tử cung tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương”, TC Phụ sản, vol 20, số p.h 3, tr 107-111, tháng 10 2022.