[1]
T. Đơn Phạm, “Chẩn đoán các tổn thương mô bệnh học trên bệnh phẩm sinh thiết buồng tử cung”, TC Phụ sản, vol 20, số p.h 3, tr 91-96, tháng 10 2022.