[1]
T. L. A. Lê, T. T. H. Trần, M. T. Lê, T. H. Nguyễn, và A. D. Đoàn, “Nghiên cứu thực trạng sử dụng surfactant trong điều trị hội chứng suy hô hấp ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương ”, TC Phụ sản, vol 20, số p.h 1, tr 30-35, tháng 6 2022.