[1]
T. L. Trần, T. T. H. Trần, và M. T. Nguyễn, “Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân có kết quả tế bào âm đạo – cổ tử cung LSIL khám tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương”, TC Phụ sản, vol 19, số p.h 4, tr 35-40, tháng 3 2022.