[1]
M. T. Võ, T. H. T. Đặng, và T. K. A. Phan, “Tinh trùng Globozoospermia: Cơ chế hình thành và hướng tiếp cận điều trị”, TC Phụ sản, vol 19, số p.h 2, tr 9-14, tháng 11 2021.