[1]
Đại L. Lý, T. N. M. Trần, N. A. V. Hồ, và M. T. Hồ, “Những cập nhật trong điều trị rối loạn chuyển hóa – nội tiết trên phụ nữ hội chứng buồng trứng đa nang”, TC Phụ sản, vol 19, số p.h 2, tr 22-26, tháng 10 2021.