[1]
V. H. Nguyễn, H. H. Phạm, và C. T. Phan, “Chèn bóng buồng tử cung cầm máu trong khối u nguyên bào nuôi: Nhân một trường hợp”, TC Phụ sản, vol 18, số p.h 3, tr 65-68, tháng 11 2020.