Nguyễn, Đình P. T., Hoàng, T. M. H. và Dương, T. K. H. (2023) “Khảo sát tình trạng rối loạn niệu dục ở phụ nữ mãn kinh huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng ”, Tạp chí Phụ sản, 21(4-5), tr 82-87. doi: 10.46755/vjog.2023.4-5.1645.