Phan, T. B. T., Nguyễn, A. T., Lê, T. T. H., Nguyễn, T. H. T. và Phạm, T. M. H. (2023) “Thực trạng rối loạn ham muốn, hưng phấn trên 1.039 phụ nữ đến khám hiếm muộn tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội”, Tạp chí Phụ sản, 21(3), tr 80-86. doi: 10.46755/vjog.2023.3.1620.