Nguyễn, T. K. A. và Trương, T. L. G. (2023) “Nghiên cứu đặc điểm cận lâm sàng và kết quả điều trị dọa sẩy thai tại Khoa Phụ sản Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế”, Tạp chí Phụ sản, 21(3), tr 43-49. doi: 10.46755/vjog.2023.3.1613.