Huỳnh, T. N. N. và Nguyễn, T. T. N. (2023) “Nghiên cứu một số yếu tố liên quan và kết cục thai kì ở những thai phụ có thai to tại Khoa Phụ sản Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế”, Tạp chí Phụ sản, 21(3), tr 50-59. doi: 10.46755/vjog.2023.3.1609.