Trần, D. T., Hồ, M. Đạt, Lê, P. T. và Nguyễn, C. L. (2023) “Đánh giá tình trạng chảy máu bất thường từ tử cung dựa vào biểu đồ PBAC ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và các yếu tố liên quan ”, Tạp chí Phụ sản, 21(3), tr 60-66. doi: 10.46755/vjog.2023.3.1608.