Nguyễn, M. H., Lê, C. C. và Nguyễn, T. H. (2023) “Đặc điểm và kết cục thai kỳ của thai phụ nhiễm COVID-19 nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai trong đại dịch COVID-19”, Tạp chí Phụ sản, 21(3), tr 35-42. doi: 10.46755/vjog.2023.3.1547.