Đặng, A. L., Trần, T. T. H. và Nguyễn, T. K. C. (2022) “Can thiệp nút động mạch tử cung có chọn lọc trong điều trị thông nối động tĩnh mạch trong cơ tử cung: báo cáo loạt ca”, Tạp chí Phụ sản, 20(3), tr 141-145. doi: 10.46755/vjog.2022.3.1492.