Tạ, T. L. A., Lê, M. T., Hoàng, T. N. L., Đào, T. T. H., Lê, P. S. C., Nguyễn, T. N. L., Trần, D. C. và Đoàn, T. K. P. (2022) “Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến hoạt độ enzyme Glucose-6phosphat Dehydrogenase trong sàng lọc sơ sinh bệnh thiếu hụt enzyme G6PD”, Tạp chí Phụ sản, 20(3), tr 74-78. doi: 10.46755/vjog.2022.3.1434.