Nguyễn, T. N., Hồ, N. A. V., Phạm, D. T., Nguyễn, H. N. M., Lý, Đại L., Hồ, M. T. và Vương, T. N. L. (2023) “Tỷ lệ bất thường dung nạp đường ở phụ nữ hiếm muộn người Việt Nam có hội chứng buồng trứng đa nang: IGT”, Tạp chí Phụ sản, 20(2), tr 63-69. doi: 10.46755/vjog.2022.2.1362.