Trần, T. L., Trần, T. T. H. và Nguyễn , M. T. (2022) “Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân có kết quả tế bào âm đạo – cổ tử cung LSIL khám tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương”, Tạp chí Phụ sản, 19(4), tr 35-40. doi: 10.46755/vjog.2021.4.1280.