Lê, T. T. M., Nguyễn, Đắc N., Trần, T. N. Q. và Lê, M. T. (2022) “Nghiên cứu ảnh hưởng hội chứng chuyển hóa ở nam giới cặp vợ chồng vô sinh và kết quả thụ tinh nhân tạo”, Tạp chí Phụ sản, 19(3), tr 48-56. doi: 10.46755/vjog.2021.3.1252.