Nguyễn, T. K. L., Nguyễn, Q. T., Lê, M. T. và Đoàn, V. M. (2021) “Đặc điểm lâm sàng theo y học cổ truyền ở bệnh nhân vô sinh có hội chứng buồng trứng đa nang ”, Tạp chí Phụ sản, 19(2), tr 34-40. doi: 10.46755/vjog.2021.2.1222.