Lý, Đại L., Trần , T. N. M., Trần , V. L. H., Trần , T. H. L., Tô , M. A., Hồ , N. A. V., Nguyễn , T. N. và Trần , T. T. V. (2021) “Đánh giá lối sống của thai phụ trước khi được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ”, Tạp chí Phụ sản, 19(2), tr 48-53. doi: 10.46755/vjog.2021.2.1205.