Nguyễn, Đình Phương Thảo, Thị Minh Hòa Hoàng, và Thị Kim Hoa Dương. 2023. “Khảo sát tình trạng rối loạn niệu dục ở phụ nữ mãn Kinh huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng ”. Tạp Chí Phụ sản 21 (4-5), 82-87. https://doi.org/10.46755/vjog.2023.4-5.1645.