Lâm, Đức Tâm, Thị Mỹ Tiên Lý, và Đắc Lộc Phạm. 2023. “Tỷ lệ các loại Nhau tiền đạo Và một số yếu tố Nguy Cơ tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ năm 2019 - 2021”. Tạp Chí Phụ sản 21 (3), 15-21. https://doi.org/10.46755/vjog.2023.3.1617.