Đặng, Thị Hồng Thiện, Thị Thu Trang Đoàn, Thị Hồng Phượng Nguyễn, Thị Ngọc Chu, Chi Mai Phạm, và Đức Hà Nguyễn. 2022. “Đặc điểm lâm sàng Và kết Quả điều trị chửa ngoài tử Cung phối hợp chửa Trong buồng tử Cung tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương”. Tạp Chí Phụ sản 20 (3), 107-11. https://doi.org/10.46755/vjog.2022.3.1452.