Khuyến cáo từ Hướng dẫn lâm sàng quốc tế dựa trên bằng chứng trong đánh giá và quản lý Hội chứng Buồng trứng đa nang năm 2023†. Tạp chí Phụ sản, v. 21, n. 3, p. 94-118, 21 tháng 10 2023.