NGUYỄN, ĐÌNH P. T.; HOÀNG, T. M. H.; DƯƠNG, T. K. H. Khảo sát tình trạng rối loạn niệu dục ở phụ nữ mãn kinh huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng . Tạp chí Phụ sản, v. 21, n. 4-5, p. 82-87, 26 tháng 11 2023.