NGUYỄN, H. T.; LƯU, T. H.; ĐỖ, N. L.; NGUYỄN, T. X.; LÊ, T. Y.; NGUYỄN, H. C.; ĐẶNG , T. A.; NGUYỄN, ĐỨC H. U cơ trơn to của tử cung thoái hóa nước hoàn toàn: báo cáo ca bệnh lâm sàng . Tạp chí Phụ sản, v. 21, n. 3, p. 87-93, 25 tháng 9 2023.