HUỲNH, T. N. N.; NGUYỄN, T. T. N. Nghiên cứu một số yếu tố liên quan và kết cục thai kì ở những thai phụ có thai to tại Khoa Phụ sản Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế. Tạp chí Phụ sản, v. 21, n. 3, p. 50-59, 23 tháng 9 2023.