NGUYỄN, M. H.; LÊ, C. C.; NGUYỄN, T. H. Đặc điểm và kết cục thai kỳ của thai phụ nhiễm COVID-19 nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai trong đại dịch COVID-19. Tạp chí Phụ sản, v. 21, n. 3, p. 35-42, 23 tháng 9 2023.