ĐẶNG, A. L.; TRẦN, T. T. H.; NGUYỄN, T. K. C. Can thiệp nút động mạch tử cung có chọn lọc trong điều trị thông nối động tĩnh mạch trong cơ tử cung: báo cáo loạt ca. Tạp chí Phụ sản, v. 20, n. 3, p. 141-145, 10 tháng 10 2022.