LÊ, T. L. A.; TRẦN, T. T. H.; LÊ, M. T.; NGUYỄN, T. H.; ĐOÀN, A. D. Nghiên cứu thực trạng sử dụng surfactant trong điều trị hội chứng suy hô hấp ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương . Tạp chí Phụ sản, v. 20, n. 1, p. 30-35, 12 tháng 6 2022.