Nguyễn, Đình P. T., Hoàng, T. M. H., & Dương, T. K. H. (2023). Khảo sát tình trạng rối loạn niệu dục ở phụ nữ mãn kinh huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng . Tạp Chí Phụ sản, 21(4-5), 82-87. https://doi.org/10.46755/vjog.2023.4-5.1645