Nguyễn, H. T., Lưu, T. H., Đỗ, N. L., Nguyễn, T. X., Lê, T. Y., Nguyễn, H. C., Đặng , T. A., & Nguyễn, Đức H. (2023). U cơ trơn to của tử cung thoái hóa nước hoàn toàn: báo cáo ca bệnh lâm sàng . Tạp Chí Phụ sản, 21(3), 87-93. https://doi.org/10.46755/vjog.2023.3.1619