Huỳnh, T. N. N., & Nguyễn, T. T. N. (2023). Nghiên cứu một số yếu tố liên quan và kết cục thai kì ở những thai phụ có thai to tại Khoa Phụ sản Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế. Tạp Chí Phụ sản, 21(3), 50-59. https://doi.org/10.46755/vjog.2023.3.1609