Trần, D. T., Hồ, M. Đạt, Lê, P. T., & Nguyễn, C. L. (2023). Đánh giá tình trạng chảy máu bất thường từ tử cung dựa vào biểu đồ PBAC ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và các yếu tố liên quan . Tạp Chí Phụ sản, 21(3), 60-66. https://doi.org/10.46755/vjog.2023.3.1608