Đặng, A. L., Trần, T. T. H., & Nguyễn, T. K. C. (2022). Can thiệp nút động mạch tử cung có chọn lọc trong điều trị thông nối động tĩnh mạch trong cơ tử cung: báo cáo loạt ca. Tạp Chí Phụ sản, 20(3), 141-145. https://doi.org/10.46755/vjog.2022.3.1492