Trần, T. L., Trần, T. T. H., & Nguyễn , M. T. (2022). Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân có kết quả tế bào âm đạo – cổ tử cung LSIL khám tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Tạp Chí Phụ sản, 19(4), 35-40. https://doi.org/10.46755/vjog.2021.4.1280