Lê, T. T. M., Nguyễn, Đắc N., Trần, T. N. Q., & Lê, M. T. (2022). Nghiên cứu ảnh hưởng hội chứng chuyển hóa ở nam giới cặp vợ chồng vô sinh và kết quả thụ tinh nhân tạo. Tạp Chí Phụ sản, 19(3), 48-56. https://doi.org/10.46755/vjog.2021.3.1252