Lý, Đại L., Trần , T. N. M., Trần , V. L. H., Trần , T. H. L., Tô , M. A., Hồ , N. A. V., Nguyễn , T. N., & Trần , T. T. V. (2021). Đánh giá lối sống của thai phụ trước khi được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ. Tạp Chí Phụ sản, 19(2), 48-53. https://doi.org/10.46755/vjog.2021.2.1205